รางกระดูกงูเหล็ก TL Series

รางกระดูกงูเหล็ก TL Series (Steel Cable Drag Chain – TL Series)

 • ผลิตจากเหล็กคาร์บอน, อัลลูมิเนียมอัลลอย
 • มีเสียงค่อนข้างเบาในการทำงาน
 • ทนทาน ติดตั้งง่าย
 • มีหลายรุ่น หลายขนาดให้เลือกใช้

คุณสมบัติสินค้า : รางกระดูกงูเหล็ก TL Series (Steel Cable Drag Chain – TL Series)

คุณสมบัติ

 • วัสดุ : เหล็กคาร์บอน, อลูมิเนียมอัลลอย
 • สี : เงิน
 • รอบรับความเร็วในการเคลื่อนที่ได้สูงสุด 40 เมตร/นาที
 • ส่งเสียงออกมาไม่เกิน 68 เดซิเบล ในระหว่างทำงาน

Product Overview

 • Material : Carbon Steel, Aluminum Alloy
 • Color : Silver
 • Can adapt of the maximun speed at 40m/min
 • Noise sound pressure level is not more than 68 decibels

รายละเอียดสินค้า : รางกระดูกงูเหล็ก TL Series (Steel Cable Drag Chain – TL Series)


รางกระดูกงูเหล็ก รุ่น TL45

รางกระดูกงูเหล็ก TL Series
รางกระดูกงูเหล็ก รุ่น TL45
Product Type Pitch Height Width (Customized) Inside
Max-Hole
Bending Radius
Inside Outside Inside Outside
TL45 45 16 32 75 91 50, 75, 90, 114, 145
TL45 45 16 32 Bi Bi+16

รางกระดูกงูเหล็ก รุ่น TL65

รางกระดูกงูเหล็ก TL Series
รางกระดูกงูเหล็ก รุ่น TL65
Product Type Pitch Height Width (Customized) Inside
Max-Hole
Bending Radius
Inside Outside Inside Outside
TL65 65 25 44 75 91 30 75, 90, 115, 125, 145, 185
TL65 65 25 44 Bi Bi+16 30

รางกระดูกงูเหล็ก รุ่น TL80

รางกระดูกงูเหล็ก TL Series
รางกระดูกงูเหล็ก รุ่น TL80
Product Type Pitch Height Width (Customized) Inside
Max-Hole
Bending Radius
Inside Outside Inside Outside
TL80 80 35 56 75 91 35 100, 115, 125, 145, 185, 200, 250, 300
TL80 80 35 56 Bi Bi+16 35

รางกระดูกงูเหล็ก รุ่น TL95

รางกระดูกงูเหล็ก TL Series
รางกระดูกงูเหล็ก รุ่น TL95
Product Type Pitch Height Width (Customized) Inside
Max-Hole
Bending Radius
Inside Outside Inside Outside
TL95 95 48 70 75 95 48 115, 145, 200, 250, 300
TL95 95 48 70 Bi Bi+20 48

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

รางกระดูกงูเหล็ก รุ่น TL115

รางกระดูกงูเหล็ก TL Series
รางกระดูกงูเหล็ก รุ่น TL115
Product Type Pitch Height Width (Customized) Inside
Max-Hole
Bending Radius
Inside Outside Inside Outside
TL115 115 58 86 75 97 63 145, 200, 225, 250, 300, 350
TL115 115 58 86 Bi Bi+22 63

รางกระดูกงูเหล็ก รุ่น TL125

รางกระดูกงูเหล็ก TL Series
รางกระดูกงูเหล็ก รุ่น TL125
Product Type Pitch Height Width (Customized) Inside
Max-Hole
Bending Radius
Inside Outside Inside Outside
TL125 125 68 100 75 99 68 200, 250, 300, 350, 470, 500, 575, 600, 700, 750
TL125 125 68 100 Bi Bi+24 68

รางกระดูกงูเหล็ก รุ่น TL155

รางกระดูกงูเหล็ก TL Series
รางกระดูกงูเหล็ก รุ่น TL155
Product Type Pitch Height Width (Customized) Inside
Max-Hole
Bending Radius
Inside Outside Inside Outside
TL155 155 86 120 75 101 97 250, 300, 350, 450, 490, 600, 650
TL155 155 86 120 Bi Bi+26 97

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

รางกระดูกงูเหล็ก รุ่น TL180

รางกระดูกงูเหล็ก TL Series
รางกระดูกงูเหล็ก รุ่น TL180
Product Type Pitch Height Width (Customized) Inside
Max-Hole
Bending Radius
Inside Outside Inside Outside
TL180 180 112 144 75 103 110 250, 300, 350, 450, 490, 600, 650
TL180 180 112 144 Bi Bi+28 110

รางกระดูกงูเหล็ก รุ่น TL225

รางกระดูกงูเหล็ก TL Series
รางกระดูกงูเหล็ก รุ่น TL225
Product Type Pitch Height Width (Customized) Inside
Max-Hole
Bending Radius
Inside Outside Inside Outside
TL225 225 152 200 75 101 146 400, 450, 600, 750, 800, 850, 1000
TL225 225 152 200 Bi Bi+26 146

รางกระดูกงูเหล็ก รุ่น TL250

รางกระดูกงูเหล็ก TL Series
รางกระดูกงูเหล็ก รุ่น TL250
Product Type Pitch Height Width (Customized) Inside
Max-Hole
Bending Radius
Inside Outside Inside Outside
TL250 250 172 220 75 107 166 400, 450, 500, 600, 750, 800, 1000
TL250 250 172 220 Bi Bi+32 166

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

รางกระดูกงูเหล็ก TL Series (Steel Cable Drag Chain – TL Series) คืออะไร ?


รางกระดูกงูเหล็ก TL Series (Steel Cable Drag Chain – TL Series) เป็นอุปกรณ์ที่มักจะถูกติดตั้งกับเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีลักษณะการทำงานที่ต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลา มีลักษณะเป็นตัวรางที่เอาไว้ร้อยสายไฟเข้าไปภายในตัวราง เพื่อช่วยป้องกันสายไฟหลุด พันกัน จากจุดที่ติดตั้ง

ตัวรางทำจากโลหะเหล็กคาร์บอน และอลูมิเนียมอัลลอย จึงมีความทนทาน สามารถใช้งานได้ยาวนาน มีหลากรุ่น หลายขนาดให้เลือกใช้งานตามความต้องการ

สนใจรางกระดูกงูเหล็ก รุ่น TL