คอนเนคเตอร์แบบกลม รุ่น MIL-5015

คอนเนคเตอร์แบบกลม คอนเนคเตอร์ไฟฟ้า คอนเนคเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ รุ่น MIL-5015 (MIL-DTL-5015 Connector)

 • ผลิตจากอลูมิเนียม
 • ทนกระแสไฟฟ้าได้ดี
 • ใช้งานได้ดีกับหลากหลายอุตสาหกรรม
 • ป้องกันน้ำและฝุ่นได้
Add Line

คุณสมบัติสินค้า : คอนเนคเตอร์แบบกลม คอนเนคเตอร์ไฟฟ้า รุ่น MIL-5015

คอนเนคเตอร์ไฟฟ้า MIL-5015

คุณสมบัติ

 • วัสดุ : อลูมิเนียม
 • การป้องกัน : IP65
 • ทนกระแสไฟฟ้า : 13 แอมป์ ถึง 150 แอมป์, 250 โวลล์ ถึง 4,200 โวลล์, DC 200 โวลล์ ถึง 3,000 โวลล์

ใช้งานได้กับอุตสาหกรรม

 • ทางรถไฟ
 • เครื่องจักรอุตสาหกรรม
 • เครื่องยนต์
 • ระบบแบตเตอรี่
 • การควบคุมการเคลื่อนไหว
 • อุปกรณ์การสื่อสาร

รายละเอียดสินค้า : คอนเนคเตอร์แบบกลม คอนเนคเตอร์ไฟฟ้า รุ่น MIL-5015


คอนเนคเตอร์แบบกลม รุ่น I/MS3100R Wall Mouthing Receptacle

คอนเนคเตอร์แบบกลม รุ่น I/MS3100R Wall Mouthing Receptacle

⬍⬌ เลื่อนเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

Part No. A Thread Class 2A B(min) K(min/max) L(ref) M +0.79-0.00 R ±0.12 S±0.79 T dia. +0.25-0.12 Z(max)
I/MS3100R 10SL-* 5/8-24 UNEF 9.53 1.98/3.96 46.68 14.28 18.26 25.40 3.05 28.57
I/MS3100R 12S-* 3/4-20 UNEF 9.53 1.98/3.96 46.68 14.28 20.62 27.79 3.05 28.57
I/MS3100R 14S-* 7/8-20 UNEF 9.53 1.98/3.96 46.68 14.28 23.01 30.18 3.05 34.11
I/MS3100R 16S-* 1-20 UNEF 9.53 1.98/3.96 46.68 14.28 24.61 32.54 3.05 37.69
I/MS3100R 16-* 1-20 UNEF 15.88 1.98/3.96 55.39 19.05 24.61 32.54 3.05 37.69
I/MS3100R 18-* 1   1/8-18 UNEF 15.88 2.39/5.15 57.93 19.05 26.97 34.93 3.05 40.86
I/MS3100R 20-* 1   1/4-18 UNEF 15.88 2.39/5.15 57.93 19.05 29.36 38.10 3.05 48.00
I/MS3100R 22-* 1   3/8-18 UNEF 15.88 2.39/5.15 57.93 19.05 31.75 41.28 3.05 48.00
I/MS3100R 24-* 1   1/2-18 UNEF 15.88 2.39/5.15 57.93 20.63 34.93 44.45 3.73 55.11
I/MS3100R 28-* 1   3/4-18 UNS 15.88 2.39/5.15 57.93 20.63 39.67 50.80 3.73 55.11
I/MS3100R 32-* 2-18 UNS 15.88 3.18/9.11 58.97 22.23 44.45 57.15 4.39 67.46
I/MS3100R 36-* 2   1/4-16 UN 15.88 3.18/9.11 58.97 22.23 49.23 63.50 4.39 74.21

คอนเนคเตอร์แบบกลม รุ่น I/MS3101A In-Line Receptacle

คอนเนคเตอร์แบบกลม รุ่น I/MS3101A In-Line Receptacle

⬍⬌ เลื่อนเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

Part No. A Thread Class 2A B(min) K(min/max) F(ref) M +0.79-0.00 L (ref) N dia. max V Thread Class 2A
I/MS3101A 10SL-* 5/8-24 UNEF 9.53 1.58/3.96 16.66 14.28 38.88 24.61 5/8-24 UNEF
I/MS3101A 12S-* 3/4-20 UNEF 9.53 1.58/3.96 19.43 14.28 42.87 26.97 5/8-24 UNEF
I/MS3101A 14S-* 7/8-20 UNEF 9.53 1.58/3.96 22.61 14.28 42.87 29.36 3/4-20 UNEF
I/MS3101A 16S-* 1-20 UNEF 9.53 1.58/3.96 25.78 14.28 42.87 31.75 7/8-20 UNEF
I/MS3101A 16-* 1-20 UNEF 15.88 1.58/3.96 25.78 19.05 52.37 31.75 7/8-20 UNEF
I/MS3101A 18-* 1   1/8-18 UNEF 15.88 2.39/5.15 28.96 19.05 52.37 34.13 1-20 UNEF
I/MS3101A 20-* 1   1/4-18 UNEF 15.88 2.39/5.15 32.13 19.05 55.57 37.31 1   3/16-18 UNEF
I/MS3101A 22-* 1   3/8-18 UNEF 15.88 2.39/5.15 35.31 19.05 55.57 40.48 1   3/16-18 UNEF
I/MS3101A 24-* 1   1/2-18 UNEF 15.88 2.39/5.15 38.48 20.63 58.72 43.66 1   7/16-18 UNEF
I/MS3101A 28-* 1   3/4-18 UNS 15.88 2.39/5.15 44.83 20.63 58.72 50.01 1   7/16-18 UNEF
I/MS3101A 32-* 2-18 UNS 15.88 3.18/9.11 51.18 22.23 61.92 56.36 1   3/4-18 UNS
I/MS3101A 36-* 2   1/4-16 UN 15.88 3.18/9.11 57.66 22.23 61.92 62.71 2-18 UNS

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Add Line

คอนเนคเตอร์แบบกลม รุ่น I/MS3102A or E Box Mounting Receptable

คอนเนคเตอร์แบบกลม รุ่น I/MS3102A or E Box Mounting Receptable

⬍⬌ เลื่อนเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

Part No. A Thread Class 2A B(min) K(min/max) M +0.79-0.00 N dia +0.00 -4.78 R ±0.12 S ±0.79 T dia +0.25 -0.12
I/MS3102A/E 10SL-* 5/8-24 UNEF 9.53 1.58/3.96 14.28 19.86 18.26 25.40 3.05
I/MS3102A/E 12S-* 3/4-20 UNEF 9.53 1.58/3.96 14.28 19.86 20.62 27.79 3.05
I/MS3102A/E 14S-* 7/8-20 UNEF 9.53 1.58/3.96 14.28 23.01 23.01 30.18 3.05
I/MS3102A/E 16S-* 1-20 UNEF 9.53 1.58/3.96 14.28 26.21 24.61 32.54 3.05
I/MS3102A/E 16-* 1-20 UNEF 15.88 1.58/3.96 19.05 26.21 24.61 32.54 3.05
I/MS3102A/E 18-* 1   1/8-18 UNEF 15.88 2.39/5.15 19.05 29.36 26.97 34.93 3.05
I/MS3102A/E 20-* 1   1/4-18 UNEF 15.88 2.39/5.15 19.05 32.56 29.36 38.10 3.05
I/MS3102A/E 22-* 1   3/8-18 UNEF 15.88 2.39/5.15 19.05 35.71 31.75 41.28 3.05
I/MS3102A/E 24-* 1   1/2-18 UNEF 15.88 2.39/5.15 20.63 38.91 34.93 44.45 3.73
I/MS3102A/E 28-* 1   3/4-18 UNS 15.88 2.39/5.15 20.63 45.26 39.67 50.80 3.73
I/MS3102A/E 32-* 2-18 UNS 15.88 3.18/9.11 22.23 51.61 44.45 57.15 4.39
I/MS3102A/E 36-* 2   1/4-16 UN 15.88 3.18/9.11 22.23 57.96 49.23 63.50 4.39

คอนเนคเตอร์แบบกลม รุ่น I/MS3106A Straight Plug

คอนเนคเตอร์แบบกลม รุ่น I/MS3106A Straight Plug

⬍⬌ เลื่อนเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

Part No. A Thread Class 2B J ±0.12 L Ref   V Thread Class 2A
I/MS3106A 10SL-* 5/8-24 UNEF 13.49 38.88 24.61 5/8-24 UNEF
I/MS3106A 12S-* 3/4-20 UNEF 13.49 42.87 26.97 5/8-24 UNEF
I/MS3106A 14S-* 7/8-20 UNEF 13.49 42.87 29.36 3/4-20 UNEF
I/MS3106A 16S-* 1-20 UNEF 13.49 42.87 31.75 7/8-20 UNEF
I/MS3106A 16-* 1-20 UNEF 18.26 52.37 31.75 7/8-20 UNEF
I/MS3106A 18-* 1   1/8-18 UNEF 18.26 52.37 34.13 1-20 UNEF
I/MS3106A 20-* 1   1/4-18 UNEF 18.26 55.57 37.31 1   3/16-18 UNEF
I/MS3106A 22-* 1   3/8-18 UNEF 18.26 55.57 40.48 1   3/16-18 UNEF
I/MS3106A 24-* 1   1/2-18 UNEF 18.26 58.72 43.66 1   7/16-18 UNEF
I/MS3106A 28-* 1   3/4-18 UNS 18.26 58.72 50.01 1   7/16-18 UNEF
I/MS3106A 32-* 2-18 UNS 18.26 61.92 56.36 1   3/4-18 UNEF
I/MS3106A 36-* 2   1/4-16 UN 18.26 61.92 62.71 2-18 UNEF

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Add Line

คอนเนคเตอร์แบบกลม รุ่น I/MS3108A or R Right Angle Plug

คอนเนคเตอร์แบบกลม รุ่น I/MS3108A or R Right Angle Plug

⬍⬌ เลื่อนเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

Part No. A Thread Class 2B J ±0.12 L max Q dia (ref) U max V Thread Class 2A
I/MS3108A 10SL-* 5/8-24 UNEF 13.49 46.02 24.61 25.40 5/8-24 UNEF
I/MS3108A 12S-* 3/4-20 UNEF 13.49 50.80 26.97 26.97 5/8-24 UNEF
I/MS3108A 14S-* 7/8-20 UNEF 13.49 53.97 29.36 28.57 3/4-20 UNEF
I/MS3108A 16S-* 1-20 UNEF 13.49 60.32 31.75 30.17 7/8-20 UNEF
I/MS3108A 16-* 1-20 UNEF 18.26 65.07 31.75 30.17 7/8-20 UNEF
I/MS3108A 18-* 1   1/8-18 UNEF 18.26 68.27 34.13 33.32 1-20 UNEF
I/MS3108A 20-* 1   1/4-18 UNEF 18.26 76.98 37.31 34.92 1   3/16-18 UNEF
I/MS3108A 22-* 1   3/8-18 UNEF 18.26 76.98 40.48 34.92 1   3/16-18 UNEF
I/MS3108A 24-* 1   1/2-18 UNEF 18.26 86.51 43.66 39.67 1   7/16-18 UNEF
I/MS3108A 28-* 1   3/4-18 UNS 18.26 86.51 50.01 39.67 1   7/16-18  UNEF
I/MS3108A 32-* 2-18 UNS 18.26 95.25 56.36 47.62 1   3/4-18 UNS
I/MS3108A 36-* 2   1/4-16 UN 18.26 100.02 62.71 52.37 2-18 UNS

คอนเนคเตอร์แบบกลม รุ่น I/MS3108E or F Right Angle Plug

คอนเนคเตอร์แบบกลม รุ่น I/MS3108E or F Right Angle Plug

⬍⬌ เลื่อนเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

Part No. A Thread Class 2B J ±0.12 L max Q dia (ref) U max X dia(free) max Z ±0.78
I/MS3108E/R 10SL-* 5/8-24 UNEF 13.49 46.02 24.61 38.30 7.92 22.23
I/MS3108E/R 12S-* 3/4-20 UNEF 13.49 50.80 26.97 38.30 7.92 22.23
I/MS3108E/R 14S-* 7/8-20 UNEF 13.49 53.97 29.36 44.45 11.13 26.97
I/MS3108E/R 16S-* 1-20 UNEF 13.49 60.32 31.75 41.48 14.27 29.36
I/MS3108E/R 16-* 1-20 UNEF 18.26 65.07 31.75 41.48 14.27 29.69
I/MS3108E/R 18-* 1   1/8-18 UNEF 18.26 68.27 34.13 44.68 15.88 31.75
I/MS3108E/R 20-* 1   1/4-18 UNEF 18.26 76.98 37.31 49.05 19.05 37.31
I/MS3108E/R 22-* 1   3/8-18 UNEF 18.26 76.98 40.48 50.62 19.05 37.31
I/MS3108E/R 24-* 1   1/2-18 UNEF 18.26 86.51 43.66 53.82 23.83 42.88
I/MS3108E/R 28-* 1   3/4-18 UNS 18.26 86.51 50.01 55.40 23.83 42.88
I/MS3108E/R 32-* 2-18 UNS 18.26 95.25 56.36 65.28 31.75 51.59
I/MS3108E/R 36-* 2   1/4-16 UN 18.26 100.02 62.71 68.45 34.93 57.94

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Add Line

คอนเนคเตอร์แบบกลม รุ่น I/MS3507-A Cable Clamp

คอนเนคเตอร์แบบกลม รุ่น I/MS3507-A Cable Clamp

⬍⬌ เลื่อนเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

Part No. Connecttor Shell Size A Thread Class 2B B dia ±0.41 C TYP D E dia ±0.79 F ±0.79 G ±0.79 L (ref) Bushing Ref.
I/MS3057 – 4A 10SL, 12S & 12 5/8-24 UNEF 5.59 1.57 10.31 20.62 22.23 20.62 69.9 MS3420 – 4
I/MS3057 – 6A 14S & 14 3/4-20 UNEF 7.92 1.98 10.31 24.61 26.97 22.22 66.7 MS3420 – 6
I/MS3057 – 8A 16S & 16 7/8-20 UNEF 11.10 2.77 10.31 27.79 29.36 23.82 63.5 MS3420 – 8
I/MS3057 – 10A 18 1-20 UNEF 14.27 3.18 10.31 30.18 31.75 23.82 60.3 MS3420 – 10
I/MS3057 – 12A 20, 22 1   3/16-18 UNEF 15.88 3.96 10.31 34.93 37.31 23.82 57.2 MS3420 – 12
I/MS3057 – 16A 24, 28 1   7/16-18 UNEF 19.05 4.78 10.31 42.06 42.88 26.18 54.0 MS3420 – 16
I/MS3057 – 20A 32 1   3/4-18 UNEF 23.80 6.35 11.91 51.59 51.59 27.78 50.8 MS3420 – 20
I/MS3057 – 24A 36 2-18 UNEF 31.75 7.54 13.49 56.36 57.94 29.36 47.6 MS3420 – 24

คอนเนคเตอร์แบบกลม รุ่น I/MS3420 Telescoping Bushing

คอนเนคเตอร์แบบกลม รุ่น I/MS3420 Telescoping Bushing

⬍⬌ เลื่อนเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

Part No. Connector Shell Size A dia ±0.41 B dia ±0.41 C dia ±0.41 D ±0.41 Cable Clamp (ref)
I/MS3420 – 4 10SL, 12S & 12 5.59 7.67 12.83 69.85 MS3057 – 4A
I/MS3420 – 6 14S & 14 7.92 10.85 15.72 66.68 MS3057 – 6A
I/MS3420 – 8 16S & 16 11.10 14.02 18.90 63.50 MS3057 – 8A
I/MS3420 – 10 18 14.27 15.62 22.58 60.33 MS3057 – 10A
I/MS3420 – 12 20, 22 15.88 18.80 27.53 57.15 MS3057 – 12A
I/MS3420 – 16 24, 28 19.05 23.55 33.38 53.98 MS3057 – 16A
I/MS3420 – 20 32 23.80 31.50 40.59 50.80 MS3057 – 20A
I/MS3420 – 24 36 31.75 34.67 46.91 47.63 MS3057 – 24A

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Add Line

คอนเนคเตอร์แบบกลม รุ่น I/MS25043 Protective Cover for Receptacle

คอนเนคเตอร์แบบกลม รุ่น I/MS25043 Protective Cover for Receptacle

⬍⬌ เลื่อนเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

Part No. Connector Shell Size A Thread Class 2B B (max) C dia (max) D dia +0.25 – 0.13 E ±21.0
I/MS25043 – 10D 10S, 10SL 5/8-24 UNEF 11.91 20.70 3.56 101.6
I/MS25043 – 12D 12S, 12 3/4-20 UNEF 11.91 25.40 3.56 114.3
I/MS25043 – 14D 14S, 14 7/8-20 UNEF 11.91 28.58 3.56 114.3
I/MS25043 – 16D 16S, 16 1-20 UNEF 11.91 30.18 3.56 114.3
I/MS25043 – 18D 18 1   1/8-18 UNEF 11.91 34.14 3.56 114.3
I/MS25043 – 20D 20 1   1/4-18 UNEF 11.91 37.31 3.56 127.0
I/MS25043 – 22D 22 1   3/8-18 UNEF 11.91 40.59 3.56 127.0
I/MS25043 – 24D 24 1   1/2-18 UNEF 11.91 43.66 4.34 139.7
I/MS25043 – 28D 28 1   3/4-18 UNEF 13.49 50.01 4.34 196.8
I/MS25043 – 32D 32 2-18 UNS 13.49 56.36 4.75 196.8
I/MS25043 – 36D 36 2   1/4-16 UN 13.49 62.71 4.75 196.8

คอนเนคเตอร์แบบกลม รุ่น I/MS25042 Protective Cover for Plug

คอนเนคเตอร์แบบกลม รุ่น I/MS25042 Protective Cover for Plug

⬍⬌ เลื่อนเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

Part No. Connector Shell Size A Thread Class 2A B (max) C dia (max) D dia +0.25 – 0.13 E ±21.0 M (min)
I/MS25042 – 10D 10S, 10SL 5/8-24 UNEF 16.66 17.45 3.96 101.6 9.65
I/MS25042 – 12D 12S, 12 3/4-20 UNEF 21.44 20.62 3.96 114.3 16.00
I/MS25042 – 14D 14S, 14 7/8-20 UNEF 21.44 23.80 3.96 114.3 16.00
I/MS25042 – 16D 16S, 16 1-20 UNEF 21.44 26.97 3.96 114.3 16.00
I/MS25042 – 18D 18 1   1/8-18 UNEF 21.44 30.15 3.96 114.3 16.00
I/MS25042 – 20D 20 1   1/4-18 UNEF 21.44 33.32 4.75 127.0 16.00
I/MS25042 – 22D 22 1   3/8-18 UNEF 21.44 36.50 4.75 127.0 16.00
I/MS25042 – 24D 24 1   1/2-18 UNEF 21.44 39.67 4.75 139.7 16.00
I/MS25042 – 28D 28 1   3/4-18 UNEF 21.44 46.02 4.75 196.8 16.00
I/MS25042 – 32D 32 2-18 UNS 21.44 52.37 5.54 196.8 16.00
I/MS25042 – 36D 36 2   1/4-16 UN 21.44 58.72 5.54 196.8 16.00

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Add Line

คอนเนคเตอร์ คืออะไร ?


คอนเนคเตอร์ คือขั้วต่อระบบไฟฟ้าซึ่งมีประโยชน์ที่หลากหลาย สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น งานหุ่นยนต์, แขนกล, บอร์ดอิเล็คทรอนิคส์, ระบบนำสัญญาณ หรือระบบควบคุมการสื่อสารต่างๆ คอนเนคเตอร์ที่ดีต้องเป็นอุปกรณ์ที่มีสมบัติเป็นตัวนำไฟฟ้าได้อย่างดี เช่น ทอง หรือ เงิน ต้องเป็นวัสดุที่ทนต่อความร้อน ทนต่อการสึกกร่อน แข็งแรง ทนทาน เพราะต้องสัมผัสกับไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลา สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาคอนเนคเตอร์คุณภาพดี TPE Tradingตัวแทนผู้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศยินดีให้บริการครับ

Connector

บริการของเรา

TPE Trading จำหน่ายคอนเนคเตอร์ ทุกประเภท อาทิ คอนเนคเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ คอนเนคเตอร์ต่อสายไฟฟ้า คอนเนคเตอร์ไฟฟ้า คอนเนคเตอร์กันน้ำ คอนเนคเตอร์สีเขียว คอนเนคเตอร์ MIL 5015 ซึ่งมีตั้งแต่ 1 พิน จนถึง 101 พิน มีขนาดเล็ก ใช้ได้กับพื้นที่จำกัด ระบบเชื่อมสัญญาณ โมลล์ ฮอตรันเนอร์ ฯลฯ มีขนาดตั้งแต่ 10A, 16A, 35A, 80A มีจำนวนพินให้เลือกตั้งแต่ 3Pole, 4Pole, 6Pole, 10Pole, 16Pole, 24Pole, 32Pole, 48Pole

นอกจากนี้เรายังบริการ Heavy Duty Industrial Multipole Connector ปลั๊กคอนเนคเตอร์ เคเบิ้ลแกลน ท่อร้อยสายไฟกันน้ำ ขั้วต่องานหนัก สำหรับไฟฟ้าอุตสาหกรรม เครื่องจักร และอุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมคุณภาพ นำเข้าจากต่างประเทศ มีมาตราฐานที่ทั่วโลกยอมรับ และที่สำคัญมีสต๊อกสินค้าเอง ให้บริการที่รวดเร็วทันใจ

คุณสมบัติคอนเนคเตอร์มีดังนี้

 • วัสดุอลูมิเนียมอัลลอย
 • ทนกระแสได้ 13 แอมป์ ถึง 150 แอมป์ 250 โวลล์ ถึง 4, 200 โวลล์ DC 200 โวลล์ ถึง 3,000 โวลล์ AC
 • ป้องกันน้ำ IP65
คุณสมบัติคอนเนคเตอร์

ข้อพิจารณาในการเลือกใช้คอนเนคเตอร์(Connecter)

คอนเน็คเตอร์แบบกลมเป็นข้อต่อแบบหลายพิน ส่วนใหญ่แล้วใช้เพื่อเชื่อมต่อแบบภายนอกในงานสำหรับงานถ่ายโอนข้อมูลส่งสัญญาณไฟฟ้า หรือเป็นสายไฟเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มีข้อพิจารณาในการเลือกซื้อดังนี้

 • วัสดุที่ใช้ทำหน้าสัมผัส: ต้องเลือกวัสดุขั้วต่อคอนเนคเตอร์ที่มีคุณสมบัติเป็นตัวนำไฟฟ้าได้อย่างดี ซึ่งแน่นอนว่าวัสดุในการนำไฟที่ดีที่สุด ได้แก่ เงิน และทอง เหมาะกับการใช้งานที่มีแรงดันสูง เป็นวัสดุที่ แข็งแรง ทนทาน ทนต่อความร้อนและการสึกหรอได้ดี
 • จำนวนขั้วต่อ (Pole): คอนเนคเตอร์มีขั้วต่อหลากหลายขนาด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหน้างานและจุดประสงค์ในการใช้ สิ่งที่ผู้ใช้งานควรทราบคือ ต้องใช้จำนวนขั้วต่อเท่าไร ใช้งานแบบใด ต้องใช้ Multipole connector หรือไม่ เพื่อจะได้เลือกสเปครุ่นที่ถูกต้อง
 • ลักษณะการติดตั้ง: ซึ่งหากนำไปใช้นอกอาคารควรเลือกคอนเน็คเตอร์ที่สามารถกันน้ำกันฝุ่นได้ดี ทนต่อการสึกกร่อน ทนต่อสภาพสภาพอากาศและแสงแดด
 • รูปแบบการเข้าสาย: อาทิเช่น Screw Connection, Spring clamp Connection, Crimp Connection, Push-In, Spring Contact
 • ระบบการจ่ายไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่ใช้งาน: การใช้งานไฟฟ้าในอุตสาหกรรมจะแตกต่างจากกระแสไฟฟ้าภายในบ้านเรือน เพราะสามารถปรับแรงดันไฟฟ้าได้เท่าที่ต้องการ เช่น Control  230V, 250V, 400V หรือ หากเป็นหน้าสัมผัส contact สำหรับ Power ก็จะมีให้เลือกเช่น 40A หรือ 80A เป็นต้น
คุณสมบัติคอนเนคเตอร์

คอนเนคเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่มีส่วนสำคัญกับการเดินสายไฟไม่น้อย การเลือกใช้คอนเนคเตอร์ต้องเลือกให้เหมาะสมสำหรับหน้างานเพื่อลดความสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในระบบ หรือป้องกันไม่ให้เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาคอนเนคเตอร์ ไม่ว่าจะเป็น คอนเนคเตอร์อิเล็กทรอนิกส์หรือคอนเนคเตอร์ต่อสายไฟฟ้า  สามารถเยี่ยมชมสินค้าของเราได้ที่ www.tpe-trading.com ติดต่อ Line ID : @tpetrading โทร: 02-100-6867/095-543-5665 เราสต๊อกสินค้าเองจัดส่งได้อย่างรวดเร็ว งานด่วน งานดี รวดเร็ว ว่องไว คือความใส่ใจของเรา

สนใจคอนเนคเตอร์

Add Line