ท่อลม (Air Hose)

ท่อลม ท่อลมอุตสาหกรรม (Air Hose)

  • ใช้ในการติดตั้งในระบบระบายอากาศ
  • ใช้ติดตั้งกับเครื่องจักรต่างๆ
  • ใช้ในการดูดของแข็ง ของเหลว ฝุ่น เม็ดพลาสติก และอื่น ๆ
  • มีหลากหลายรุ่น หลายขนาดรองรับหลากหลายรูปแบบงาน

สินค้าของเรา

ท่อผ้าใบสีฟ้า
ท่อผ้าใบสีดำ
ท่อผ้าใบสีส้ม
ท่อดูดฝุ่น PVC
ท่อลม PU
ท่อดูดเม็ดพลาสติก PU-PVC
ท่อเฟล็กซ์กระดูกงู A-Type
ท่อพลาสติกใสเสริมใยลวด
ท่ออ่อนอิตาลี สีเทา (Euro Flex)
ท่อโพลียูริเทน กันไฟฟ้าสถิตย์
ท่อฟอยล์อลูมิเนียม
ท่อลมอลูมิเนียม
แคล้มรัดท่อ สแตนเลส (Hose Clamp)
ท่อดูดเม็ดพลาสติก รุ่น (ECO)
ท่อโพลียูริเทน ฟู๊ดเกรด (FoxiPremium)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

add line

ท่อลมอุตสาหกรรม (Air Hose) คืออะไร ใช้งานกับอะไร ?


         การเดินท่อลมอุตสาหกรรมตามอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ นั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะระบบท่อส่งลมเปรียบเสมือนเส้นทางการเดินทางของอากาศภายในโรงงาน ทำให้อากาศภายในอาคารเกิดการหมุนเวียนที่ดี ไม่เช่นนั้นหากไม่มีการถ่ายเทอากาศคงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมใดได้เลยได้อย่างสะดวก การติดตั้งท่อลมอุตสาหกรรมจึงมีความสำคัญกับทุกอาคาร ไม่ว่าจะเป็นสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม โซล่าเซลล์ โซล่าฟาร์ม ผู้รับเหมาไฟฟ้า เครื่องจักรอุตสาหกรรม หรือผู้ประกอบตู้สวิสต์บอร์ด เป็นต้น

ท่อลมอุตสาหกรรม (Air Hose)

ประโยชน์ในการติดตั้งท่อลมอุตสาหกรรม


  • เพื่อทำให้เกิดการหมุนเวียนอากาศภายในตัวอาคาร โดยเฉพาะอาคารที่มีประตูหน้าต่างปิดมิดชิด จะต้องอาศัยท่อส่งลมในการถ่ายเทนำคาร์บอนไดออกไซด์ และเพิ่มปริมาณออกซิเจนเข้าไปแทนที่ ทำให้อากาศภายในเกิดการหมุนเวียน
  • เพื่อการถ่ายเทความร้อน ซึ่งเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเกิดจากกระบวนการผลิตจากเครื่องจักร หรือการใช้พลังงานจากตัวบุคคล
  • ลำเลียงอากาศเข้าไปในสถานที่ที่มีอากาศน้อย เช่น งานก่อสร้างใต้ดิน งานก่อสร้างในอุโมงค์ อาคารก่อสร้างที่เป็นสถานที่ปิด สถานที่แคบและลึก
  • ช่วยบำบัดอากาศ ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละออง ไอระเหยที่เป็นพิษ ควันเชื่อมโลหะ

เหตุผลที่ต้องเลือกใช้ท่อลมอุตสาหกรรม ที่ถูกประเภท


สำหรับปัญหาการเดินท่ออากาศในโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่ได้มาตรฐาน เช่น ปริมาณลมอัดและความดันลมอัดไม่เพียงพอสำหรับอุปกรณ์ของนิวแมติก (Pneumatic) หรือเลือกขนาดของท่อดักจ่ายลมอัดไม่ถูกต้อง แต่ผลที่เกิดขึ้นนั้นจะทำให้เกิดปัญหาตัวตัวอาคารและผู้อยู่อาศัย โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน

แต่ถ้าวิศวะกรออกแบบและเลือกใช้ท่อลมอุตสาหกรรมที่ถูกประเภท จะทำให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน อากาศสามารถหมุนเวียนได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ท่อลมทำงานโดยไม่ติดขัด ช่วยยืดอายุการใช้งานท่อและอุปกรณ์ ประหยัดงบประมาณในการบำรุงรักษา ทำให้ประหยัดพลังงาน สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในโรงงานอตุสาหกรรมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมใดที่กำลังมองหาวัสดุท่อลมอุตสาหกรรมที่ได้รับมาตรฐานสากล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

add line