You are currently viewing รู้จักกับ CE มาตรฐานจากยุโรป

รู้จักกับ CE มาตรฐานจากยุโรป

พอพูดถึงมาตรฐาน หลายๆ คนก็จะมีรู้จักกอยู่หลากหลายตัว ทั้งในไทยที่จะพบเห็นบ่อยที่สุดก็คือ มอก. แต่จริงๆ แล้วมาตรฐานต่างๆ ยังมีอีกหลายตัวทั้งที่มีในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในบทความนี้จะกล่าวถึง CE ที่เป็นมาตรฐานจากยุโรป

CE คืออะไร ?

CE หรือ (CE Standard) เป็นมาตรฐานสากล ที่มาจากทวีปยุโรป โดยชื่อมีที่มาจากภาษาฝรั่งเศสนั่นคือ “Conformité Européene” และในทีแรกสัญลักษณ์ของมาตรฐานนี้จะใช้เป็น “EC” เพราะเมื่อแปลเป็นภาษาอังกฤษจะเป็นคำว่า “European Conformity” และในสุดท้ายได้มีการเปลี่ยนสัญลักษณ์เป็น “CE” ในภายหลัง หรือในปี ค.ศ. 1993

มาตรฐาน CE กล่าวถึงอะไร ?

มาตรฐาน CE นั้นจะเป็นมาตรฐานที่กล่าวถึงข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์สำคัญในด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และการป้องกันสิ่งแวดล้อม โดยสินค้าที่ได้รับมาตรฐานนี้คือ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สำหรับมาตรฐาน CE นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้การค้าขายระหว่างประเทศสมาชิก EU มีความง่ายขึ้น ทำให้การไหลเวียนของสินค้าเป็นไปได้อย่างเสรี ภายใน EFTA และ EU (European Union)

สินค้าที่ต้องผ่านมาตรฐาน CE

สำหรับผู้ที่ต้องการส่งออกสินค้าเพื่อที่จะจัดจำหน่ายสินค้าภายในกลุ่มประเทศ EU และ EFTA จำเป็นจะต้องผ่านมาตรฐาน CE ซึ่งจะมีกลุ่มสินค้าดังนี้

 1. อุปกรณ์เครื่องใช้ที่ใช้พลังงานก๊าซ ซึ่งจะหมายถึงอุปกรณ์ที่นำไปใช้ให้ความร้อน ทำความเย็น ทำอาหาร ซึ่งใช้พลังงานก๊าซในการทำงาน
 2. อุปกรณ์สายเคเบิ้ลที่ใช้สำหรับบรรทุกผู้โดยสาร หมายถึงกระเช้าลอยฟ้าที่มีไว้ใช้ในการบรรทุกบุคคล
 3. อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้แรงดันไฟฟ้าต่ำ – หมายถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้แรงดันไฟฟ้า อยู่ประมาณ 50V ~ 1000V สำหรับไฟฟ้ากระแสสลับ และ 75V ~ 1500V สำหรับกระแสตรง นั่นรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน
 4. อุปกรณ์ก่อสร้าง – หมายถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร รวมถึง วิศวโยธา
 5. อุปกรณ์และระบบป้องกันสำหรับใช้ในบรรยากาศที่อาจจะเกิดการระเบิดขึ้นได้ – หมายถึงเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ควบคุม เครื่องมือวัดระบบตรวจจับหรือป้องกัน ในการผลิต ถ่ายโอน จัดเก็บ ควบคุมและแปลงพลังงาน ที่อาจจะเกิดระเบิดขึ้นได้ รวมถึงระบบป้องกัน และส่วนประกอบของอุปกรณ์
 6. วัตถุระเบิดที่บุคคลทั่วไปใช้ – เช่นดอกไม้ไฟ
 7. ภาชนะหุงต้มน้ำร้อน – หมายถึงหม้อต้มที่ใช้เชื้อเพลิงชนิดเหลว หรือแบบก๊าซ
 8. ลิฟท์สำหรับขนส่งคนหรือสินค้า
 9. เครื่องจักรทุกชนิด – หมายถึงเครื่องจักรที่มีส่วนประกอบในการแปรรูป รักษา เคลื่อนย้าย และการบรรจุพีบห่อวัสดุ
 10. เครื่องมือวัด (Measuring Instruments)
 11. เครื่องมือทางการแพยท์ หมายถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงโปรแกรม ซอฟแวร์ในการรักษา วินิจฉัยโรค และบรรเทาอาการของโรค
 12. อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ฝังใช้ในร่างกายได้
 13. อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่วินิจฉัยในหลอดทดลอง หมายถึงอุปกรณ์แพทย์ ที่ใช้ในการตรวจชิ้นเนื้อเยื่อตัวอย่าง ในวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ ให้ข้อมูล เกี่ยวกับ สรีระวิทยา พยาธิสภาพ ความผิดปกติแก่กำเนิด เพื่อติดตามมาตรการบำบัด
 14. เครื่องชั่งแบบไม่อัตโนมัติ หมายถึงเครื่องมือวัดมวลของร่างกาย โดยใช้การกระทำของแรงโน้มถ่วงบนร่างกาย
 15. อุปกรณ์วิทยุและการสื่อสาร หมายถึงอุปกรณ์ที่สามารถสื่อสาร ปล่อย-รับคลื่นวิทยุ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ทำให้สื่อสารได้ รวมถึงส่วนประกอบที่ทำให้เชื่อมต่อกับเครือข่ายสาธารณะได้
 16. อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล หมายถึงอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ที่ออกแบบมาให้สวมใส่ เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย
 17. อุปกรณ์ที่รับแรงดันธรรมดา หมายถึงอุปกรณ์หรือภาชนะเชื่อมใดๆ ที่ใช้ในการบรรจุอากาศ ไนโตรเจน ที่มีความดันภายในมากกว่า 0.5 บาร์
 18. อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับแรงดัน หมายถึงอุปกรณ์แรงดัน รวมถึงองค์ประกอบที่ติดอยู่กับชิ้นส่วนที่มีแรงดัน เช่น หัวฉีด ข้อต่อ วาล์วนิรภัย สวิทช์แรงดัน
 19. อุปกรณ์ที่มีวัตถุประสงค์ด้านกีฬาและพักผ่อน เช่น เรือทุกประเภทที่มีความยาวตั้งแต่ 2.5 – 24 เมตร
 20. ของเล่น หมายถึงของเล่นที่ออกแบบมาสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 14 ปี

สินค้าของเรา

เคเบิ้ลแกลน
ท่อร้อยสายไฟ ท่อเฟล็กซ์อ่อน